Black ★ Rock Shooter OVA KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: OVA 1 ep
Thời gian: Jul 24, 2010
Thể loại: Action, Drama, School, Slice of Life
Sản xuất: Rakuonsha, Ordet

Nhân Sự: Sư đồ KogaZeki hợp sức + Lợi Nee-chan

Download

TV

Làm gì có

Related posts