[Clip-sub] Code:Breaker [Completed]

Cấm upload lên tracker kokocon.net

Info:

Title: CØDE:BREAKER

Thể loại: Action, Angst, Bishounen, Manga, Martial Arts, Romance, Shounen, Tragedy

Số tập: 13

Sản xuất: Kinema Citrus

Nội dung:

Nhân viên vệ sinh :ok:

Thành viên tham gia:

Translator: Trieunguyen21

Editor: Scorpid (a.k.a Cạp, Liếm Liếng Sẽn, Liếm anh :ok:)

Download:

4SHARE

o0o| Ep 01 | Ep 02 | Ep 03 | Ep 04 | Ep 05 |o0o

o0o| Ep 06 | Ep 07 | Ep 08 | Ep 09 | Ep 10 |o0o

o0o| Ep 11 | Ep 12 | Ep 13 |o0o

MEGA

Ep 01 | Ep 02Ep 03Ep 04Ep 05 §-

Ep 06Ep 07Ep 08Ep 09Ep 10 §-

Ep 11Ep 12Ep 13 §-

Related posts