HAL The Movie KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 1
Ngày chiếu: Jun 8, 2013
Thể loại: romance
Sản xuất: Studio Wit Studio

trans: walkie
edit & typesetting: Satoshi
encode + upload: bún

Download

BD Hardsub

(chưa có)

BD Softsub

GG

MG 1080
MG 720p

Related posts