High School DxD New KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 12 ep
Thời gian: 07/07/2013 – 22/09/2013
Thể loại: Comedy, Demons, Ecchi, Romance, School, Shounen, Harem
Sản xuất: TNK

Nhân Sự:
Trans: kysido, l3ún-chan, Sà tó sì
Edit: sharin, Sà tó sì
Upload : sharin, Sà tó sì
Effec: Kogarashi

Download

TV

Ep 01
Google | PSP

Ep 02
Google | PSP

Ep 03
Google | PSP

Ep 04
Google | PSP | Sub fix lỗi font

Ep 05
Google | PSP

Ep 06
Google | PSP

Ep 07
Google | PSP

Ep 08
Google | PSP

Ep 09
Google | PSP

Ep 10
Google | PSP

Ep 11
Google | PSP

Ep 12
Google | PSP

Blu-ray

Folder GG

Related posts