LAST EXILE KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 26
Thời gian: 24 phút
Thể loại: Action, Airforce, Fantasy, Military, Sci-Fi, Seinen
Sản xuất: 2pb

Trans + lời OP ED: Kai mecha
Còn lại: Kogarashi

Download

TV

Không làm bản TV

Blu-ray

Mega Folder
1080p | 720p

FOLDER GG

Related posts