Little Busters! KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 26
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Comedy, Fantasy, Romance, Seinen

Trans: AH
Còn lại: Koga

Download

TV

GG 26 ep

Pass: KOGA

Blu-ray

GG 1080+720 26 ep + 1 OVA

MG 1080 26 ep + 1 OVA

MG 720 26 ep + 1 OVA

Related posts