Little Busters! Refrain KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 13
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Visual Novel, Comedy, Friendship, Fantasy, Seinen, Tragedy
Studio: J.C.Staff

Trans: AH (2-3 ep đầu), Koga (các ep còn lại)
Còn lại: Koga
Upload mirror: Inari

Download

TV

GG 480p

GG 720p

MG 720p

Blu-ray

GG 720p

GG 1080

MG 1080

MG 720p

Related posts