Love Live! School Idol Project KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 13
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Idol, Music, Performance
Sản xuất: Sunrise

Trans + upload: Sâu (shourai)
Còn lại: Koga
Remake BDMV: SoiDien
Pass (nếu có): KOGA

Blu-ray [BDMV]
[Đây là bản tốt nhất]

GG 1080 hard + soft (13 ep + 1 OVA + PV6)

Download

BD Hardsub

Media Info:
Video – 1920×1080 @ crf 17
Audio – 2.0 AAC 255kbit
Bit Depth: 8 bit

GG

BD Sofsub

GG 720 + 1080 (13 ep + 1 OVA + 5 Insert song + OP ED)

MG 720 + 1080 (13 ep + 1 OVA + 5 Insert song + OP ED)
MG 720p
MG 1080

Related posts