Nyan Koi! KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 12
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Romance, Slice of Life, echi, harem, ….

Nhân lực: Anh em nhà Koga

Download

TV

Làm gì có

Blu-ray

Folder MF

Note: Mấy link kia die hết rồi nên dùng đỡ nhé

Folder GG 1080p |

Folder GG 720p

Related posts