[OtakuMANO] Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei

Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei

.
.
Tiêu đề chính Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei
Thể Loai TV Series
Số tập 12
Ngày phát sóng 7/1/2016 – 24/3/2016
Thể loại Mecha, Police, Sci-Fi
Nhóm OtakuMANO
Translator
Editor
Thông Tin
.

Diễn ra ở một khu của Tokyo đã trở thành một bãi lầy, câu chuyện xoay quanh đơn vị số 8 của bộ phận an ninh đặc biệt số 5, thuộc quân đoàn 3, những người sử dụng bộ áo giáp Willmare để chống lại tội phạm.

Download
.

.
.
Tiêu đề chính Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei
Thể Loai TV Series
Số tập 12
Ngày phát sóng 7/1/2016 – 24/3/2016
Thể loại Mecha, Police, Sci-Fi
Nhóm OtakuMANO
Translator
Editor

.
.
Tiêu đề chính Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei
Thể Loai TV Series
Số tập 12
Ngày phát sóng 7/1/2016 – 24/3/2016
Thể loại Mecha, Police, Sci-Fi
Nhóm OtakuMANO
Translator
Editor
.

.

Thông Tin
.

Diễn ra ở một khu của Tokyo đã trở thành một bãi lầy, câu chuyện xoay quanh đơn vị số 8 của bộ phận an ninh đặc biệt số 5, thuộc quân đoàn 3, những người sử dụng bộ áo giáp Willmare để chống lại tội phạm.

Download
.

Thông Tin
.

Diễn ra ở một khu của Tokyo đã trở thành một bãi lầy, câu chuyện xoay quanh đơn vị số 8 của bộ phận an ninh đặc biệt số 5, thuộc quân đoàn 3, những người sử dụng bộ áo giáp Willmare để chống lại tội phạm.

Thông Tin

.

Download
.

Download

.

Related posts