Seikoku no Dragonar KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: ?
Thời gian: 24 phút
Thể loại: Ecchi – Fantasy – Seinen
Sản xuất: C-Station

Nhân Sự:
Trans: Sylphie
Edit: Rin

Note:
Breeder: Người được ban một con rồng (Pal)

Pal: Có thể hiểu là cộng sự, ở đây có nghĩa là “Rồng cộng sự”

Dragonar: Breeder sở hữu Maestro

Ark(Arch): Bộ giáp được Maestro tạo ra cho chủ nhân mình

Asia(Earthia): Loại rồng cơ bản bốn chân không cánh

Maestro: Rồng đã tiến hóa và có thể tạo ra Arch

Download

TV

FOLDER MEGA

FOLDER FIREDRIVE

EP 01
Google | Safe | Copy
EP 02
Google | Safe | Copy
EP 03
Google | Safe | Copy
EP 04
Google | Safe | Copy
EP 05
Google | Safe | Copy
EP 06
Google | Safe | Copy
EP 07
Google | Safe | Copy
EP 08
Google | Safe | Copy
EP 09
Google | Safe | Copy
EP 10
Google | Safe | Copy
EP 11
Google | Safe | Copy
EP 12 [END]
Google | Safe | Copy

Blu-ray

Ep 01:GG 1080p | GG 720p

Ep 02:GG 1080p | GG 720p

Ep 03:GG 1080p | GG 720p

Ep 04: GG 1080p | GG 720p

Ep 05: GG 1080p | GG 720p

Ep 06: GG 1080p | GG 720p

Ep 07: GG 1080p | GG 720p

Ep 08: GG 1080p | GG 720p

Ep 09: GG 1080p | GG 720p

Ep 10: GG 1080p | GG 720p

Ep 11: GG 1080p | GG 720p

Ep 12: GG 1080p | GG 720p

Ep 13: GG 1080p | GG 720p

Related posts