Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 12
Thời gian: 06/10/2013 – ??
Thể loại: Manga, Rên rỉ, Đô vật, All girls (có thể), Ecchi (có thể), Les (chắc ko)
Sản xuất: Arms

Nhân Sự:
Trans: Sharin
Edit: Kogarashi
Upload : Kogarashi, Inari
Effec: Kogarashi

Download

TV

FOLDER MEGA 720p

Ep 01
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 02
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 03
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 04
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 05
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 06
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 07
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 08
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 09
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 10
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 11
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Ep 12 END
720p: Google | Safeshared
480p: Google | Safeshared | Mega

Related posts