Tamayura: Hitotose KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: 12 ep
Thời gian: Oct 3, 2011
Thể loại: Comedy, Slice of Life, Loli ~
Sản xuất: TYO Animations, BIGLOBE

Nhân Sự:KOGA&Crazy-Sol

Download

TV

Ứ làm

Blu-ray

Mega Folder
1080p | 720p

Ep 01:Google 1080p | Google 720p
Ep 02:Google 1080p | Google 720p
Ep 03:Google 1080p | Google 720p
Ep 04:Google 1080p | Google 720p
Ep 05:Google 1080p | Google 720p
Ep 06:Google 1080p | Google 720p
Ep 07:Google 1080p | Google 720p
Ep 08:Google 1080p | Google 720p
Ep 09:Google 1080p | Google 720p
Ep 10:Google 1080p | Google 720p
Ep 11:Google 1080p | Google 720p
Ep 12:Google 1080p | Google 720p

End

Related posts