Walkure Romanze [KOGA-Persona] KOGA FANSUBS

Thông tin chi tiết

Số tập: chưa rõ
Thời gian: 24 phút/ep
Thể loại: Romance, School, Sports,Harem
Sản xuất: Lantis, Pony Canyon, 8bit

Type/Encode/Upload: Lợi
Translator: Nymph
Remake BD: KoRi + SoiDien

Download

TV

Folder Mega

Ep 01
Google | Safe
Ep 02
Google | Safe
Ep 03
Google | Safe
Ep 04
Google | Safe
Ep 05
Google | Safe
Ep 06
Google | Safe
Ep 07
Google | Safe
Ep 08
Google | Safe
Ep 09
Google | Safe
Ep 10
Google | Safe
Ep 11
Google | Safe
Ep 12
Google | Safe

Bản BD hardsub dành cắm TV
(Bản này là bản 1080p
hardsub có thể cắm TV xem)
Media Info:
Video – 1920×1080 @ crf 17
Audio – 2.0 AAC 255kbit
Bit Depth: 8 bit

Ep 01: Google | Safeshared

Ep 02: Google | Safeshared

Ep 03: Google | Safeshared

Ep 04: Google | Safeshared

Ep 05: Google | Safeshared

Ep 06: Google | Safeshared

Ep 07: Google | Safeshared

Ep 08: Google | Safeshared

Ep 09: Google | Safeshared

Ep 10: Google | Safeshared

Ep 11: Google | Safeshared

Ep 12: Google | Safeshared

Related posts